Jolanda Bijl

Vanuit mijn praktijk geef ik begeleiding, training en coaching, zowel individueel, met partners als met groepen. Met mijn brede ervaring en opleidingen kan ik diverse methoden combineren, waardoor ik verschillende invalshoeken en werkvormen met elkaar kan verbinden. Mijn uitgangspunt is om persoonlijke hulpvragen in een bredere context te plaatsten: waarbij ik niet alleen naar de persoonlijke hulpvraag in het heden kijk, maar ook naar het gezin van herkomst. Patronen in het heden hebben hun oorsprong in het verleden, daar waar je het geleerd hebt.

Meer over mij

Na mijn opleiding Agogisch Werk heb ik als groepsleidster gewerkt met lichamelijk en verstandelijk beperkte kinderen en jongeren in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Het werken in een groep heeft mij veel geleerd over de dynamiek van de interactie. Wat speelt er tussen mensen? Waarom zijn er soms grote verschillen in hoe individuen in het leven staan? Hoe uit zich dat in de relatie tot de ander? Omdat mijn interesse groeide en beter wilde begrijpen van die persoonlijke processen, heb ik de opleiding Sociale Academie gevolgd.

In 1992 ben ik begonnen als maatschappelijk werker bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. Als maatschappelijk werker heb ik gewerkt met jongeren en volwassenen, zowel individueel als met partners en gezinnen. Daarbinnen heb ik gewerkt met verschillende begeleidingsvormen, zoals Video Hometraining, Kort Oplossingsgerichte Therapie en relatiebegeleiding. Ook heb ik diverse trainingen gegeven, gericht op het vergroten van sociale vaardigheid, het reduceren en hanteren van faalangst en leren omgaan met rouw, verlies en scheiding.

In het werken met mensen is de interactie tussen mensen onderling duidelijk zichtbaar, door het gedrag en de wijze waarop mensen met elkaar communiceren. Minder zichtbaar is de innerlijke drijfveren en motivaties daartoe. Hoe komt het dat je zo denkt, doet en soms laat? Wat beweegt je in de keuzes die je maakt? Waar heeft jouw gedrag zijn oorsprong en hoe beïnvloedt dat de interactie met de ander? Om hier meer verdieping in te vinden, heb ik van 1999 tot 2002 de opleidingen Systemisch Werken en Contextuele hulpverlening gevolgd

Het is mijn passie om mensen te begeleiden in hun persoonlijke zoektocht naar meer inzicht en persoonlijke groei. Door achterwaarts te kijken kunnen we voorwaarts een ander verhaal maken.

Opleidingen

Sociale Academie HBO (De Nijenburg), Contextuele hulpverlening (Leren over Leven), Systeemgericht werken (Kempler Instituut Nederland), Faalangst Reductie Training (KPC), Sociale Vaardigheid Training (KPC), Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (Kempler Instituut Nederland), Video Hometraining en Video Interactie Begeleiding (NJI), Ontwikkelingspsychologie en kinder- en jeugdpsychopathologie (Rino groep).

Trainingen

Traumaverwerking, omgaan met geweld, ADHD/ADD/ASS, de impact van sociale media, het vergroten van sociale vaardigheden, omgaan met scheidingsproblematiek, gedragsproblemen, groepsdynamica, rouw- en verliesverwerking, coaching, empowerment, intervisie, supervisie, werken met familie opstellingen en hechtingsproblemen.

Mijn inspiratiebronnen

Victor Frankl, een Oostenrijkse neuroloog en psychiater en overlever van de holocaust: “Je hebt altijd een keuze, in elke situatie kan je zélf bepalen hoe je erop reageert” .

Ivan Böszörményi-Nagy, een Hongaarse psychiater: “Een ander is aangewezen op mij en ik ben aangewezen op de ander. Het fundament is de relatie, met kernwaarden van trouw, vertrouwen, loyaliteit en een rechtvaardige balans tussen geven en nemen”.