Jolanda Bijl

Vanuit mijn praktijk geef ik begeleiding, training en coaching, zowel individueel, met partners als groepen. Door mijn brede ervaring en opleidingen combineer ik diverse methoden, verschillende invalshoeken, ervaring en werkvormen met elkaar. Door ruim 30 jaar werkervaring en levenservaring opgedaan te hebben kan ik persoonlijke hulpvragen in een bredere context te plaatsten: waarbij ik naar de persoonlijke hulpvraag in het heden kijk en ook plaatst in het gezin van herkomst. Patronen in het heden hebben hun oorsprong in het verleden, daar waar je het geleerd hebt.

Meer over mij

Na mijn opleiding Agogisch Werk heb ik als groepsleidster gewerkt met lichamelijk en verstandelijk beperkte kinderen en jongeren in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Het werken in een groep heeft mij veel geleerd over de dynamiek van de interactie. Wat speelt er tussen mensen? Waarom zijn er soms grote verschillen in hoe individuen in het leven staan? Hoe uit zich dat in de relatie tot de ander? Omdat mijn interesse groeide en beter wilde begrijpen van die persoonlijke processen, heb ik de opleiding Sociale Academie gevolgd. In 1991 ben ik begonnen als maatschappelijk werker bij het Algemeen Maatschappelijk Werk, waar ik gewerkt heb met jongeren en volwassenen, zowel individueel als met partners en gezinnen. Ik heb de opleidingen: Video Hometraining, Kort Oplossingsgerichte Therapie en Systemisch werken gevolgd. Daarnaast heb ik diverse trainingen gegeven, gericht op het vergroten van sociale vaardigheid, het reduceren en hanteren van faalangst en leren omgaan met rouw, verlies en scheiding.

In het werken met mensen is de interactie tussen mensen onderling vaak duidelijk zichtbaar, door het gedrag en de wijze waarop mensen met elkaar communiceren. Minder zichtbaar is de innerlijke drijfveren en motivaties daartoe. Hoe komt het dat je zo denkt, doet en soms laat? Wat beweegt je in de keuzes die je maakt? Waar heeft jouw gedrag zijn oorsprong en hoe beïnvloedt dat jouw in het nu in interactie met de ander? Om zelf meer verdieping te vinden, heb ik van 1998 tot 2002 de opleidingen Familieopstellingen en Contextuele hulpverlening gevolg.

Het is mijn passie om mensen te begeleiden in hun persoonlijke zoektocht naar meer inzicht en persoonlijke groei. Door achterwaarts te kijken kunnen we voorwaarts een ander verhaal maken.

Opleidingen

Sociale Academie HBO (De Nijenburg), Contextuele hulpverlening (Leren over Leven), Systeemgericht werken (Kempler Instituut Nederland), Faalangst Reductie Training (KPC), Sociale Vaardigheid Training (KPC), Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (Kempler Instituut Nederland), Video Hometraining en Video Interactie Begeleiding (NJI), Ontwikkelingspsychologie en kinder- en jeugdpsychopathologie (Rino groep). Trainingen bij Parabel (Gwen Timmer): Luisteren met je ogen, Hechting als bron, Omgaan met Trauma. en volg ik jaarlijks diverse trainingen en bijscholingen op het gebied van: Traumaverwerking, PTSS, omgaan met geweld, ADHD/ADD/ASS, de impact van sociale media, het vergroten van sociale vaardigheden, omgaan met scheidingsproblematiek, gedragsproblemen, groepsdynamica, rouw- en verliesverwerking, coaching, empowerment, intervisie, supervisie, werken met familie opstellingen en hechtingsproblemen. 

Mijn inspiratiebronnen

Victor Frankl (1905-1997), een Oostenrijkse neuroloog en psychiater en overlever van de holocaust: "Je hebt altijd een keuze, in elke situatie kan je zélf bepalen hoe je erop reageert" .
Ivan Böszörményi-Nagy ( 1920-2007), een Hongaarse psychiater: "Een ander is aangewezen op mij en ik ben aangewezen op de ander. Het fundament is de relatie, met kernwaarden van trouw, vertrouwen, loyaliteit en een rechtvaardige balans tussen geven en nemen". 
Franz Ruppert (1957)  een Duitse psycholoog en psychotherapeut: die een opstellingsmethode heeft ontwikkeld IoPT (Identity Oriented Psycho Trauma). wat vroeger hechtingstrauma werd bedoeld heeft hij uitgewerkt en zijn bevindingen gaat identiteitstrauma over hoe jij als kind je identiteit hebt ontwikkeld in relatie tot het trauma van je ouders en wat soms generaties lang meeweegt.    
Bessel van der Kolk , prof. dr. (1943) Zijn zienswijze over trauma sporen en het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen is baanbrekend geweest om PTSS beter te begrijpen en te kunnen behandelen.  
Gabor Maté (1944) is een Hongaars- Canadese arts. Hij heeft veel ontwikkeld en geschreven over de ontwikkeling en trauma's bij kinderen en de mogelijke levenslange gevolgen die ze met zich meebrengen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.