Persoonlijke ontwikkeling

“Je aanleg, waar je geboren bent, je ouders, hoe je opgroeit en je levensgebeurtenissen bepalen voor een groot deel hoe we ons verhouden tot onze partner, kinderen en omgeving”

In je gezin van herkomst heb je allerlei lessen geleerd over het leven. Hierdoor wordt je gevormd. Je neemt de kenmerken, gevoeligheden, gebeurtenissen en gedragingen van je familie mee. De manier waarop je hebt leren omgaan met geborgenheid, veiligheid, vreugde, pijn, verdriet, onzekerheid, boosheid, angst, kwetsing, teleurstelling en gemis, toont zich in je gedrag, je gevoel, je persoonlijkheid en je identiteit. Hierdoor neem je patronen mee die je in je huidige en toekomstige leven weer tegen komt, in positieve en minder positieve zin. Bijvoorbeeld dat je vastloopt in een bepaalde situatie, met jezelf of in de relatie met een ander, waarbij het je niet lukt om dingen anders te doen. Deze patronen zijn vaak onbewust en herhalen zich. In situaties thuis, op school of op je werk, kunnen ze je belemmeren in je persoonlijke groei en ontwikkeling. Je voelt je onmachtig en dat kan in allerlei situaties zo zijn, zoals het omgaan met conflicten, relaties, faalangst, pesten, agressie, eenzaamheid, stress, angst, woede, weerstand, verlies, rouw, trauma, scheiding, opvoeding, autoriteit, identiteit, burn-out of een negatief zelfbeeld.

Als je merkt dat patronen zich herhalen en je er last van hebt, dan is het belangrijk dit te onderzoeken. Wat houd je bezig, wat zit je dwars? Wat belemmert je? Wat zou je anders willen, wat zijn jouw verlangens? En waar ligt jouw grens en jouw kracht? 

“Je bent wie je geworden bent en hoe je omgaat met je eigen geschiedenis en patronen. En je hebt zelf de keuze of en hoe je er in de toekomst anders mee om wilt (kunnen) gaan”.

In mijn begeleiding richt ik me op het inzichtelijk en bewust maken van “oude” patronen en deze in een ander perspectief te plaatsen. Hierdoor kan je je onmacht of pijn onder ogen zien en is het mogelijk om (vanuit jouw verlangens en kracht) oplossingen en alternatieven in je gedrag te creëren, om daarmee je veerkracht in de verbinding met jezelf of met anderen te vergroten.