Training & Coaching

Om doelen en persoonlijke groei te bereiken, kunnen verschillende methodes worden ingezet zoals training en coaching.

Training in groepsverband Tijdens een training worden vaardigheden aangeleerd en wordt kennis verbreed in een groep aan. Er is vooraf een doel, tijdsduur, thema en methodiek vastgesteld.

Huidig trainingsaanbod * Communicatie (interactie, verbale en non-verbale communicatie), * Empowerment (versterken van je persoonlijke kracht). * Maatwerk aan de hand van thema’s; groepsdynamica, faalangst, motiveren, verlies, trauma,

Coaching individueel of groepsverband Bij coaching heeft de deelnemer zelf een eigen doelstelling/vraag. Een coachingstraject heeft als doel om persoonlijke groei te maximaliseren. Door het inzicht in eigen doen en laten te vergroten en te verhelderen lukt het je veel beter om oplossingen te vinden. Het coachingstraject is gericht op het focussen op onbewuste en automatische patronen, wat jouw gedrag bewust of onbewust aanstuurt waardoor je belemmerd voelt, zo kan je nieuwe alternatieven te ontwikkelen waardoor je beter aansluit op wie je bent en wat je wilt bereiken.